Politica de confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. Solcharge Distribution S.R.L., cu sediul în Aleea Teilor, nr. 9, Pitești, România, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet SolCharge.ro, la care ne vom referi în continuare cu denumirea “site-ul”.

Cuprins

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 2. Scopurile și temeiurile prelucrării
 3. Durata pentru care va prelucram datele
 4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
 5. Transferul datelor cu caracter personal
 6. Drepturile de care beneficiați
 7. Confidențialitatea minorilor
 8. Modificări în politica de confidențialitate

1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

A. Dacă sunteți client al site-ului, S.C. Solcharge Distribution S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

 • Nume și prenume
 • Număr de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Adresa de facturare
 • Adresa de livrare
 • Date referitoare la modul în care utilizați site-ul (de exemplu, comportamentul /preferințele /obișnuințele dumneavoastră în cadrul solcharge.ro.
 • Precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezulta din utilizarea site-ului.

Dacă pentru a va crea cont de utilizator pe site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, S.C. Solcharge Distribution S.R.L. va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

În cazul în care alegeți sa va creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont.

În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de S.C. Solcharge Distribution S.R.L., iar contul creat va fi șters automat.

B. Dacă sunteți vizitator al site-ului, S.C. Solcharge Distribution S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:

 • În mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel
 • În mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

2. Scopurile și temeiurile de prelucrării

A. Dacă sunteți client al site-ului, S.C. Solcharge Distribution S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și S.C. Solcharge Distribution S.R.L. , respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la baza contractul încheiat intre dumneavoastră și S.C. Solcharge Distribution S.R.L., definit în cuprinsul Termenilor și Condițiilor https://www.solcharge.ro/termeni-si-conditii/. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecința imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și S.C. Solcharge Distribution S.R.L..

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin S.C. Solcharge Distribution S.R.L.  în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesara. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea S.C. Solcharge Distribution S.R.L. de a respecta obligațiile legale care ii revin și deci în imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul site-ului.

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de S.C. Solcharge Distribution S.R.L. , prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, daca alegeți sa-l furnizați.

Va puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea informațiile contului meu.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al S.C. Solcharge Distribution S.R.L. de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

B. Dacă sunteți vizitator al site-ului, S.C. Solcharge Distribution S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de S.C. Solcharge Distribution S.R.L., prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Va puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al S.C. Solcharge Distribution S.R.L. de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3. Durata pentru care vă prelucrăm datele

S.C. Solcharge Distribution S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina S.C. Solcharge Distribution S.R.L. (de ex, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul “ștergere cont” din pagina de administrare a contului S.C. Solcharge Distribution S.R.L. va interpreta aceasta acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a va dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care va ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

În acest sens, dacă alegeți sa va ștergeți contul de utilizator, nu va vom mai trimite e-mailuri și / sau sms-uri de acest gen.

Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care doriți sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, va puteți exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.

În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont exista cel puțin o comanda activa, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, S.C. Solcharge Distribution S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de S.C. Solcharge Distribution S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu închiriem / vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți.

Pe lângă operator, în anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, ca persoane împuternicite de Operator.

Acestea sunt obligate prin contract sa mențină confidențialitatea datelor și sa le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului
 • în situațiile în care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către S.C. Solcharge Distribution S.R.L. prin intermediul site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranța și autentificarea utilizatorilor
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

5. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către S.C. Solcharge Distribution S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeana.

6. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către S.C. Solcharge Distribution S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date dreptul de a obține confirmarea din partea S.C. Solcharge Distribution S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către S.C. Solcharge Distribution S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, (“dreptul de a fi uitat”) – se aplica anumite condiții; Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, S.C. Solcharge Distribution S.R.L. sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite condiții;
 • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și întru-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date sa fie transmise de către S.C. Solcharge Distribution S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție
  – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  – în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al S.C. Solcharge Distribution S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care S.C. Solcharge Distribution S.R.L. poate demonstra ca are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  – în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează sa fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a va adresa Autorității Naționale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a va exercita drepturile menționate mai sus, va rugam sa va adresați la adresa de email: contact@Solcharge.ro

7. Confidențialitatea minorilor

S.C. Solcharge Distribution S.R.L. nu contactează cu bună știință sau nu colectează informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.

Daca printr-o eroare intrăm în posesia unor astfel de informații și suntem înștiințați de acest lucru, vom obține consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul în care nu este posibil, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.

Daca doriți sa ne comunicați primirea de informații despre persoanele cu vârsta sub 18 ani, va rugăm să ne contactați pe email la contact@Solcharge.ro

8. Modificări în politica de confidențialitate

Ne rezervam dreptul de a modifica aceasta politica de confidențialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor vei fi înștiințat pe email (dacă este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.

Aceasta pagina de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, va rugam sa accesați următorul link: https://solcharge.ro/politica-de-cookies.