Eurodeputații au votat pentru majorarea țintei de regenerabile a Uniunii Europene

Parlamentul a votat marți în favoarea unei intensificări a utilizării energiei din surse regenerabile, în conformitate cu Pactul verde și cu planurile REPowerEU. Sursele regenerabile vor trebui să reprezinte 42,5% din consumul de energie al UE până în 2030, scopul fiind de a ajunge la 45%.

Actualizarea Directivei privind energia din surse regenerabile (RED), deja convenită între deputați și Consiliu, prevede o pondere mai mare de energie din surse regenerabile în consumul final al UE. Aceasta a fost stabilită la 42,5% până în 2030. Țările Uniunii ar trebui să depună eforturi pentru a ajunge la o pondere de 45%.

Legislația va accelera și procedurile de acordare a autorizațiilor pentru noile centrale electrice pe bază de energie din surse regenerabile, cum ar fi panourile solare sau turbinele eoliene. Autorităților naționale nu ar trebui să le ia mai mult de 12 luni pentru a aproba instalații noi de energie din surse regenerabile dacă acestea sunt situate în așa-numitele „zone prioritare pentru energia din surse regenerabile”. Pentru restul zonelor, procesul nu trebuie să depășească 24 de luni.

În sectorul transporturilor, utilizarea surselor regenerabile de energie ar trebui să ducă la o reducere cu 14,5% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030. În acest sens, se poate introduce o pondere mai mare de biocombustibili avansați și o cotă mai ambițioasă pentru combustibilii din surse regenerabile de origine nebiologică, cum ar fi hidrogenul.

În plus, eurodeputații s-au asigurat că țările Uniunii stabilesc un obiectiv orientativ pentru tehnologiile inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile care să fie de cel puțin 5 % din capacitatea de energie din surse regenerabile nou instalată. Eurodeputații au insistat să se stabilească criterii mai stricte privind utilizarea biomasei pentru a se asigura că Uniunea nu subvenționează practici nesustenabile. Recoltarea biomasei nu ar trebui să afecteze calitatea solului și biodiversitatea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *